Tai Chi Chuan - Original Yang Style - İstanbul

" Zamanla ve sabırla dut yaprağı ipeğe dönüşür. "


taichimavi.com © 2014
Tüm hakları saklıdır
Tai Chi Chuan - Original Yang Style

Durduğunuzda bir dağ kadar dingin olun
Hareket ettiğinizde hızla akan bir nehir gibi
Wang T’sung Yueh

Sağlık, rahatlama ve gevşeme için Tai Chi Chuan

Tai Chi Chuan hakkında

Yaprak Zihnio
ğlu
Tai Chi’nin ilk izlenimi: Jestlerde ve hareketlerde yavaşlık, uyum ve akıcılık, huzur ve sükûnet. 

Nefes alma ve konsantrasyon temelinde egzersizler: Yumuşak ve hafif hareketler tek başına ya da grupla birlikte yapılır. Egzersizler meditatif,  rahatlatıcı ve öz-savunmaya yöneliktir.

Tai Chi Chuan yaşamsal işlevlerin gelişmesini destekleyen bir pratiktir: Bedensel, duyusal ve zihinsel niteliklerin birbiriyle uyumunu geliştirir. 

Kimi statik egzersizleri (Taocu meditasyon, Chi Kong) ve kimi dinamik egzersizleri içerir: Ellerle İtme, Da Lu, San Chou, 108 hareketten oluşan Form, Taocu gevşeme egzersizleri, geleneksel silahlar (kılıç, dao…) ve öz-savunma uygulamaları...

Gevşeme, Form’un mükemmelleşmesi ve doğru solunum: Duruş içsel konumu, içsel konum duruşu etkiler.

Tai Chi hareketleri içimizdeki enerjinin ya da yaşam enerjisinin (chi) yükselişine ve bedenimizde düzgün bir şekilde dolaşımına yol açar. Herhangi bir eylem esnasında içsel enerjinin bir başkasına transferine izin verir.

Meditasyonun yanı sıra Chi Kong ve rahatlatıcı egzersizler, uygulamada çok hızlı dövüş simülasyonu becerisini kazandırır: Bunlar bedensel savunma temelindeki tüm hareketleri ve kılıç gibi geleneksel silahları kapsar.   

Özetlersek… Felsefe, sağlık, gevşeme ve öz-savunma… Bir içsel savunma sanatı olan Tai Chi Chuan - Original Yang Style’ın karakteridir.

Tarihçe
Geleneksel anlatılara göre 12. yüzyılda Çin’de Wudang Dağında meditasyon yapan Taocu rahip “Akil” Chang San Feng bir yılan ile bir kuş arasındaki dövüşe tanık oldu. Bu gözleminde yumuşaklık ve esnekliğin güce ve heyecana üstün geldiğine kanaat getirdi.  

Ve böylece Taocu meditasyonun geliştirdiği içsel solunum ile şiddetsizlik ilkesini birleştiren, Wudang Dağının boksu Wudang Shan Quan doğdu. Bu pratik çok eski bir Çin boksunun dairesel hareketleriyle mükemmel bir harmoni içindeydi. Bu dövüş pratiği, hiçbir şekilde hayata, canlılığa kastetmemeleri ilkesine sahip olan Taocu rahiplerin yaşamına uyarlandı ve geliştirildi.

Çeşitli adlar aldı: Nei Jia Quan (İç ekol boksu)” “ Xian Tian Quan (İç gökyüzü boksu)” “Chang Quan (Uzun boks)” veya “Shi San Shi (On üç duruş).” Bu dövüş sanatı beş asırdan daha fazla zaman sonra Henan Eyaletindeki Chenjiagou köyünde Chen ailesinde uygulandı.
 

Yang Lu Chan
Original Yang Style ekolü 19. yüzyıl ortalarında Yang Lu Chan ile başladı. Yang Lu Chan önceleri Chen Chang Xing ailesinde çalıştı. Ming Hanedanının (1368-1661) sonlarından Quin Hanedanının (1644-1911) başlarına kadar olan dönemde hizmetkârı olduğu bu ailede Chen Wang Ting’in  geliştirdiği çıplak elle ve geleneksel silahlarla dövüş tarzları gizlice öğretiliyordu. Yang Lu Chan ustalarının antrenmanlarını gizlice izledi. Sonraları yetenekleri sayesinde bir öğrenci olarak kabul edildi ve ustalardan doğrudan eğitim aldı.
Bu çalışmalar Pekin’de kendi ekolünü kurmasına yardımcı oldu. Öğretiminin adı önceleri “ Mian Quan (yumuşak boks)” ve “Hua Quan (savuşturma boksu)” idi.  Wong Zong Yue’nun “Tai Chi Chuan Yolu” kitabının Wu Yu Xiang (1812-1880) tarafından keşfedilmesinden sonradır ki Yang Lu Chan geliştirdiği boksun adını “Yang Ailesi-Tai Chi Chuan” olarak değiştirdi.

“En yüce boks” ya da “İçsel savunma yolu” olarak da adlandırılan bu stil zaman içinde gelişerek Hao, Wu, Sun, Guo gibi birkaç değişik stile ayrıldı. Yang Stili ise Avrupa’da ve Çin’de en yaygın stil haline geldi.

Yang Lu Chan’ı izleyenler arasında Üstad Yang Jian Hou’u, olağanüstü bir dövüşçü olan ve bütün Çin’de Tai Chi Chuan’ın yayılmasına büyük katkısı olan Üstad Yang Chen Fu’yu zikredelim. Sonraları Yang Lu Chan’ın çocuk sayılabilecek yaşta eğitimine başlayan büyük oğlu Yang Sau Chung 1949’da Uluslararası Tai Chi Chuan Derneği’ni (International Tai Chi Chuan Association – ITCCA) kurdu.


Yang Jian Hou

Yang Chen Fu

Yang Sau Chung

ITCCA’nın bugün dünyada üç temsilcisi bulunmaktadır:
ABD’de                       : Chu Gin Soon
Hong Kong’da            : Ip Tai Pak (Nisan 2004’te vefat etti)
Avrupa’da                   : Chu King Hung


Master CHU King Hung
Üstad CHU King Hung Şanghay’da ikamet etmektedir. Original Yang Style ekolünün Avrupa sorumlusudur. Her yıl Olbia’da (Sardunya Adası) Avrupa’daki öğrencilerine, asistanlarına sanatını doğrudan aktarmaktadır. Yang Ailesinin sanatının sürekliliğini sağlamak ve yeni nesillere derinlemesine aktarımını yapmak üzere Avrupa’dan seçtiği belirli sayıdaki asistanına ve öğrencisine özel dersler vermeyi sürdürüyor.
Avrupa’ya çok sık seyahat ederek öğrencileri/asistanları için stajlar düzenler. Üstad Chu King Hung’un çalışmaları içsel ilkeye dayalıdır; kas gücünü değil, enerjiyi temel alır.  

Yang Ekolü’nün Soyağacı


         Kaynak: lhommedejade.com